1.  ایزوله بودن ورودی دستگاه از خروجی دستگاه
2.  عدم تاثیرپذیری ولتاژ خروجی از ورودی و حذف کلید نویزها و ریپل های ورودی
3.  خروجی کاملا سینوسی
4.  امکان نصب به دیوار
5.  دارای باطری داخلی بدون نیاز به نگهداری
6.  امکان اتصال به پنل خورشیدی
7.  دارای ورودی سنسور تشخیص گاز و قطع اتوماتیک برق در موارد هشدار             
8.  تلفات برق کم و راندمان بالا
9.  امکان استفاده دستگاه به جای استابلایزر
10. امکان اضافه کردن باتری خارجی