*   تجهیزات کامپیوتری
*   تجهیزات مخابراتی حساس به نویز
*   دوربین های مدار بسته
*   درب های اتوماتیک
*   آیفون های تصویری
*   سرورهای دارای مصرف پایین
*   تجهیزات سامانه هوشمند جایگاه های سوخت
*   سامانه های دیسپچینگ جایگاه های سوخت
*   کامپیوترهای خانگی
*   تجهیزات بیمارستانی با مصرف پایین