شرکت نگین سامان زاینده رود (نگین سا) در تاریخ 1383/06/10 با شماره ثبت 23022 آغاز به­ کار
و در سنوات گذشته با تشکیل گروه های تخصصی برق و الکترونیک سعی نمود در حوزه تولید ملی
سهم خود را ایفا نماید
گروه یونیورال یکی از زیر مجموعه های تخصصی شرکت نگین سا است که در حوزه الکترونیک
و برق و قدرت ، تجهیزات صنعتی متنوعی طراحی و تولید نموده است.
یکی از اهداف شرکت تولید تجهیزات با کیفیت بالا و قابل رقابت با برندهای معتبر خارجی می
باشد و همواره سعی بر این بوده که از بهترین قطعات ( در سطح صنعتی ) در محصولات استفاده
گردد.
گواهی های اخذ شده این شرکت : از شرکت TUV آلمان
گواهی مدیریت کیفیت ISO9001
گواهی مدیریت کیفیت در تجهیزات نفتی ISO 29001
گواهی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 18001(OHSAS)
گواهی مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ISO HSE-MS
گواهی ضد انفجار ATEX از شرکت ECM ایتالیا بر روی تولیدات شرکت